همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی در استان مرکزی برگزار شد

همایش مددکاری ومدارای اجتماعی با حضور زهرا امینی سرپرست بهزیستی استان ،معاونین ومسئول استانی برگزار گردید.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی، ارتقای کیفیت زندگی، توسعه شاخص سلامت اجتماع و کاهش آسیبهای اجتماعی را هدف مددکاری اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای مدیریت اجتماعی هوشمند و افزایش سرمایه اجتماعی به فعالیت تخصصی مددکاران اجتماعی نیاز است.
زهرا امینی  شرط تحقق امنیت اجتماعی پایدار در جامعه را مسئولیت پذیری شهروندان دانست و افزود: نقش مددکاری اجتماعی در برنامه ششم توسعه باید هدفمند و حساب شده ارتقاء یابد.
سرپرست بهزیستی استان مرکزی گفت: مشاوره و مددکاری کلید پیشگیری از معضل اجتماعی و کانون امن آسیب دیدگان اجتماعی است.

وی افزود: در مددکاری رویکرد اجتماعی باید سلامت اجتماعی باشد و انسان اگر از سلامت اجتماعی برخوردار نباشد نمی‌تواند در جامعه موثر باشد. در سیاستگزاری رویکرد سلامت اجتماعی را باید مبنا قرار داد و امروزه آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی افزایش پیدا کرده که قابل کنترل نبوده و سیستم خانواده‌ها را متلاشی می کند.

محمد علی الله دادی رییس انجمن مددکاری استان مرکزی نیز افزود: اعضای پیوسته انجمن متخصصان مددکاری هستند که به صورت علمی این تخصص را دنبال کرده اند و اعضای وابسته نیز متخصصین رشته های مشاوره، روانشناسی و رشته های مرتبط هستند و تلاش می شود در حوزه مددکاری با شناسایی اعضا انسجامی بیشتر در انجمن محقق شود.
وی اظهار کرد: انجمن مددکاری استان هر سال همسو با شعار جهانی روز مددکاری با توجه به نیازهای موجود شعارها و اهداف کاری خود را تعیین می کند و با توجه به گزارش های حوزه اجتماعی و حساسیت های موجود در امر آسیب های اجتماعی شعار مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی مداخله و همراهی دارد.
رئیس انجمن مددکاری استان مرکزی گفت: با توجه به آمار بالای خشونت های خانوادگی، درگیری های قومی ونراع که آسیب های بسیاری به همراه دارد، تلاش می شود نقش مددکاری در کاهش آسیب ها افزایش یافته و در این راستا بحث مدارای اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.
درپایان این مراسم از مددکاران نمونه بهزیستی استان مرکزی تقدیر به عمل آمد.