همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی در گناباد

همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی با حضور موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گناباد خراسان رضوی برگزار شد.

در ادامه برنامه های روز مددکار اجتماعی روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۹۶ جشن روز مددکار اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی برگزار شد.

در این جشن که به همت بهزیستی استان برگزار شده بود موسوی چلک، رئیس انجمن و برخی از مدیران کل استان سخنرانی کردند.

در پایان از تعدادی از مددکاران اجتماعی نمونه تقدیر شد.

 

گزارش تصویری

photo_2017-04-23_04-37-44 photo_2017-04-23_04-37-36 photo_2017-04-23_04-37-32 photo_2017-04-23_04-37-24 photo_2017-04-23_04-37-19