همدردی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به اطلاع می رساند برادر جناب آقای خسرو منصوریان از مددکاران اجتماعی (مرحوم مهدی منصوریان)،  به رحمت خدا رفته اند. مراسم ختم ایشان روز جمعه ۹۲/۵/۴ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار می گردد.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران