همدردی

تسلیت
تسلیت

 

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار می رساند مراسم ختم  پدر خانم یگانه آهی و پدر همسر  آقای روغنی در روز شنبه مورخ ۲۳/۱۰/۹۱ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵ در مسجد النبی واقع در خیابان کارگر شمالی، رو به روی کوی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن م

رحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران