همدردی

بسمه تعالی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به استحضار می رساند مراسم سوم و هفتم شادروان حاج غلامعلی شمس پدر جناب آقای عبدالعلی شمس مسئول محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان فارس در روز یکشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۲۷  از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت۱۷ در مسجد الرسول واقع در قصرالدشت شیراز برگزار می گردد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران