همدردی

بسمه تعالی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به استحضار می رساند مجلس ختم مادر خانم فصیحی(همسر شهید ارشاد) در روز شنبه مورخ ۹۲/۱/۲۴  از ساعت ۱۶:۴۵ لغایت۱۸ در مسجد الرسول واقع در میدان کاج سعادت آباد برگزار می گردد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحومه غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران