همدردی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به اطلاع می رساند مادر جناب آقای حریقی، از همکاران مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی، به رحمت خدا رفته اند. مراسم ختم ایشان روز پنجشنبه ۲۷/۴/۱۳۹۲ در مسجد ولیعصر واقع در خیابان وزرا از ساعت ۴ تا ۵:۳۰ برگزار می گردد.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحومه غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران