همه چیز برای برگزاری نکوداشت دکتر سام آرام مهیاست

 

برنامه ریزی مراسم نکوداشت دکتر سام آرام انجام شده و همه چیز برای برگزاری این مراسم آماده است.

ghorbani

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی- غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ضمن بیان این مطلب گفت: برپایی مراسم نکوداشت برای پیشکسوتان و کسانی که خدماتی در این حرفه انجام داده اند جزو وظایف ذاتی انجمن است و این انجمن یکی از مأموریتهای خود را نهادینه کردن سنت حسنه پاسداشت اقدامات نیکوی مددکاران اجتماعی می داند.

قربانی افزود: در خصوص برگزاری مراسم نکوداشت دکتر سام آرام، همکاری سازمانهای مختلف دولتی را که ایشان طی دوران فعالیت حرفه ای شان با آنها کار کرده اند را خواهیم داشت اما مهمترین شریک انجمن در این مراسم، خانه اندیشمندان علوم انسانی است که مساعدت مالی و اجرایی بسیار خوبی داشته است.

این عضو هیات مدیره انجمن اظهار داشت: برنامه ریزی اولیه برای اجرای منظم نکوداشتها برای اساتید و افراد اثرگذار این حرفه صورت گرفته و در آینده از سایر اساتید همچون دکتر سیداحمد حسینی، دکتر آقابخشی، دکتر صمدی راد، دکتر زاهدی اصل و چند تن دیگر نیز تقدیر شایسته ای به عمل خواهد آمد.

در این جلسه نکوداشت که ۱۱ اسفندماه در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا خواهد شد، برخی از مدیران دستگاه ها، اساتید دانشگاه ها و مددکاران اجتماعی از سنین و حوزه های مختلف فعالیت نیز حضور خواهند داشت./