همکاران دفتر انجمن در هرمزگان به یاری زلزله زدگان شتافتند

اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در کنار قربانیان زلزله فین خواهند بود.

ندا هاشمی پور، مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان هرمزگان به همراه جمعی از مددکاران اجتماعی داوطلب به شهر فین و روستاهای اطراف رفتند و با همکاری سازمان بهزیستی استان وضعیت زلزله زدگان و مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی را بررسی کردند.

این گروه همچنین با برخی مدیران محلی شهر فین نشستی داشتند و خسارات و نیازهای روانی و اجتماعی مناطق آسیب دیده را مورد ارزیابی قرار دادند

به گفته هاشمی پور، برخی خیرین نیک اندیش استان نیز جهت کمک به افراد نیازمند و زلزله زده در این مناطق اعلام آمادگی کرده اند.

روز یکشنبه ۲۳ آبانماه دو زلزله به بزرگای ۶.۳ و ۶.۴ ریشتر شهرستان فین استان  هرمزگان را لرزاند و خسارات مالی و جانی به بار آورد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران