همکاری انجمن مددکاران اجتماعی با شرکت عمران و بهسازی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی– صبح دیروز یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲، جلسه ای بین انجمن مددکاران اجتماعی و شرکت عمران و بهسازی شهری (وزارت راه و شهرسازی) برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مهندس نریمان مصطفایی، مدیر کل دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد طرفین با تأکید بر ظرفیتهای موجود در هر دوسازمان در حوزه سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده درمورد زمینه های مشترک همکاری به ویژه در حوزه توانمندسازی بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه رئیس انجمن مددکاری اجتماعی آمادگی این انجمن را برای همکاری در زمینه های اجرایی، پژوهشی، آموزشی و پایش و ارزشیابی پروژه های انجام شده در سکونتگاهها و بافتهای فرسوده با محوریت توانمندسازی اجتماعی اعلام نمود. مصطفایی نیز تمایل و نیاز شرکت متبوع خود را برای بهره گیری از توانمندیهای مددکاران اجتماعی به ویژه در زمینه آموزش عمومی اعلام نمود و عنوان نمود که این انجمن می تواند آموزش های اجتماعی را برای ساکنین بافتهای فرسوده و حتی کارشناسان و مدیران این بخش به طور موثرتری فراهم نماید.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا ارتباط بین شرکت عمران و بهسازی به عنوان یک بخش دولتی فعال در حوزه سکونتگاه های غیررسمی و انجمن مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از انجمنهای غیردولتی موثر در حوزه اجتماعی به صورت مستمر و نظام مند ادامه یابد و پیشنهاد نمود که نمایندهء این انجمن در جلسات مربوط به سیاستگذاریهای اجتماعی حوزه سکونتگاه ها حضور داشته باشد.

در پایان مقرر گردید تا پیش نویس تفاهم نامه مشترکی بین دو مجموعه در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و اجرایی تهیه شود./پایان خبر