هم اندیشی انجمن شعبه یزد با اداره کل زندانهای استان برگزار شد

مسئول و اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان یزد با مسئولین اداره کل زندان ها و اقدمات تأمینی و تربیتی این استان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این نشست با حضور معاون و برخی مدیران و کارشناسان اداره کل زندان های استان برگزار شد.
محمد سلیمی معاون اداره کل سازمان زندان و اقدامات تأمینی تربیتی استان یزد ضمن بیان گزارشی از روند اصلاح و تربیت زندانیان در این استان، شیوه اجرای برنامه های مددکاری اجتماعی و بازپروری زندانیان را تشریح کرد.
دکتر سید رضا جوادیان، مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان یزد نیز توضیحی در ارتباط با فعالیتها و سوابق انجمن داد و ابراز امیدواری کرد بتوان از ظرفیتهای نهادهای عمومی مانند انجمن مددکاران اجتماعی در راستای اجرای مأموریتهای حوزه امنیتی و قضایی بهره برداری شود. وی همچنین آمادگی انجمن برای هرگونه همکاری با سازمان زندانها را اعلام نمود.
در این نشست همچنین تعدادی از اعضای انجمن مددکاران اجتماعی یزد به ایراد نقطه نظرات خود در رابطه با مسائل مددکاری اجتماعی در زندان پرداختند.
بازدید از زندان مرکزی یکی دیگر از برنامه ها در این روز بود.
14

23