هم اندیشی تخصصی «به سوی توسعه در مددکاری اجتماعی: چالشها و فرصتها» در دانشگاه دولتی ایروان برگزار شد.

به منظور تبادل تجارب مددکاری اجتماعی، انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان با همکاری فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و دانشگاه دولتی ایروان هم اندیشی فوق را در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ برگزار کرد.

موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه افزود: در این هم اندیشی نماینده فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد، اساتید مددکاری اجتماعی از دانشگاههای سوئیس، گرجستان، ترکیه، ارمنستان و ایران حضور داشتند. همچنین معاون وزیر کار ارمنستان و نمایندگان تشکل های غیر دولتی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی در این هم اندیشی حضور موثر و فعال داشتند.

موسوی چلک افزود: از ایران هم نمایندگانی از طرف انجمن به همراه تعدادی از مددکاران اجتماعی حضور داشتند. موضوعات مختلفی از جمله توسعه مددکاری اجتماعی در ایران(آموزشی، اجرایی، قوانین و سیاستگزاریها) توسط آقای غلامعلی قربانی-عضو هیئت مدیره- و عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران توسط حامد علمایی- کارشناس مسئول دفتر انجمن- ارائه شد که مورد استقبال زیاد حاضرین در هم اندیشی قرار گرفت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه گفت: علاوه بر شرکت در هم اندیشی نمایندگان اعزامی از مراکز ارائه کننده خدمات مددکاری اجتماعی از نزدیک بازدید به عمل آوردند.

اهداء دو تندیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان و بنیان گذار مددکاری اجتماعی در ارمنستان توسط خانم رمضانلو از دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن نیز در این هم اندیشی صورت گرفت.

هم چنین در حاشیه هم اندیشی نشست های دوجانبه با اساتید و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این هم اندیشی برگزار شد.

جهت مشاهده تصاویر این همایش اینجا را کلیک کنید.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران