ورود مهمانان ویژه کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

مهمانان ویژه اولین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران امروز پنجشنبه ۲۳ آذرماه ۹۶  وارد تهران شدند.

دکتر روری تروئل دبیرکل فدراسیون مددکاران اجتماعی و دکتر ادوارد کروک استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا اولین مسافرین فرودگاه امام بودند.

خانم دکتر مارکو کیمورا، عضو هیات مدیره و  رئیس منطقه ای آسیا اقیانوسیه فدراسیون، مانانه پتروسیان معاون اروپایی و خانم پریسکا فلشلین، نماینده اصلی فدراسیون در سازمان ملل متحد در ژنو نیز در روزهای آینده وارد کشور خواهند شد.

پوستر نهایی نهایی

کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران با حضور ۱۸ کشور از قاره های مختلف جهان در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ آذرماه در تهران برگزار خواهد شد.

مهمانان کنگره علاوه بر مشارکت در همایش، از برخی از فیلدهای موفق مددکاری اجتماعی در استان تهران بازدید به عمل خواهند آورد.