پرچم ایران در سایت فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی به اهتزاز درامد

بالاخره یکی از آرزوهای دیرینه مددکاران اجتماعی به ثمر نشست و پس از سالیان سال  با تلاش بی شائبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، ایران به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی  IFSW  درآمد و پرچم مقدس کشورمان با نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای آولین بار در طول تاریخ در این وب سایت به اهتزاز در آمد.

پرچم ایران در سایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعیفدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (International Federation of Social Workers)  یک سازمان جهانی است با هدف تلاش برای عدالت اجتماعی، حقوق انسانی و توسعه اجتماعی  از طریق توسعه مددکاری اجتماعی ، که در جهت ارائه بهترین مدل های عملی و ارائه تسهیلات برای همکاری های بین المللی تلاش می نماید.

پرچم ایران در بین پرچم های اعضای آسیایی فدراسیون
پرچم ایران در بین پرچم های اعضای آسیایی فدراسیون

این موفقیت بزرگ را به جامعه مددکاران اجتماعی ایران تبری کمی گویم و از زحمات و پیگیری های سرکار خانم شیما پرن فرکه در این مهم نقش اساسی داشتند سپاسگزاری می کنم.با تشکیل کمیته امور بین الملل در نظر داریم تا ضمن معرفی جایگاه مددکاری اجتماعی ایران به اعضای فدراسیون زمینه معرفی فعالیت های مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف را از طریق فدراسیون به کشور های دیگر معرفی کنیم.همچنین فرصت آشنایی بیشتر مددکاران اجتماعی کشور مان با خدمات مددکاری اجتماعی در سایر کشور ها آشنا کنیم. تحقق این مسئله منوط به همکاری همه سازمان های مرتبط، اساتید و مددکاران اجتماعی است که امیوارمدر این زمینه انجمن مددکاران اجتماعی ایران رایاری کنند.تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن نیزاین فرصت را به ما خواهد داد تا در حوزه های مختلف بتوانیم تجارب موفق کشورمان را به دنیا معرفی کنیم.،

 

سیّدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

برای مشاهده ی پرچم ایران در سایت رسمی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی اینجا را کلیک کنید.