پنجمین جلسه هیات مدیره در سال ۹۴ برگزار شد

 

 

پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن در سال ۹۴ برگزار شد. در این جلسه موضوعات مختلف بحث و بررسی شد و چند پیشنهاد به تصویب رسید.

 • مقرر شد تا گزارش عملکرد و تعریف مددکاری اجتماعی توسط کمیته بین الملل ترجمه و آماده شده است به فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ارسال شود.
 • به منظور افزایش هماهنگی، بهبود عملکرد، افزایش نظارت فعالیت شعبات هفت پهنه تعریف شده و مقرر شد تا هر یک از اعضای هیات مدیره مسئولیت هماهنگی بین استانهای هر پهنه را بر عهده داشته باشند:
 • لیست ناظرین و استانها عبارتند از:
نام و نام خانوادگی ناظر استانها
سیدمحمدحسین جوادی چهارمحال بختیاری- فارس- همدان- سمنان
زهره صفاری فر یزد- قم- سیستان و بلوچستان- اصفهان
محترم رمضانلو خراسان رضوی- خراسان جنوبی- خراسان شمالی
عباسعلی یزدانی گیلان- مازندران- گلستان
مهدی سروی همپا اردبیل- آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی-زنجان-
غلامعلی قربانی ایلام- کردستان-کرمانشاه- لرستان- کرمان
هایده بهبودی قزوین- مرکزی- البرز

 

 • اهم فعالیتهایی که ناظرین پیگیری خواهند کرد عبارتند از:
 • حضور یا عدم حضور نمایندگان انجمن در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
 • حضور یا عدم حضور نمایندگان انجمن در جلسات ارگانهایی که با انجمن تفاهم نامه دارند.
 • پیگیری نشست/ همایش/ سمینار در خصوص تعریف جدید مددکاری اجتماعی مطابق مصوبه نشست مسئولین استانها در تاریخ ۱۷/۲/۹۴
 • وضعیت عضوگیری در استان

در این جلسه همچنین در خصوص چند نشست تخصصی و همایش در سال جاری تصمیم گیری شد. این برنامه هاعبارتند از:

 • نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و تصادفات در شهریورماه
 •  نشست تخصصی مددکاری اجتماعی با کودکان و همایش مددکاری اجتماعی کار با سالمندان در مهرماه
 • همایش مددکاری اجتماعی در حوزه توانبخشی با مشارکت سازمان بهزیستی در آذرم

این جلسه در ساعت نوزده و سی دقیقه پایان یافت/ ی