پنل تخصصی انجمن در نهمین کنگره اعتیاد انجام شد

پنل تخصصی با عنوان “ضرورت مددکاری جامعه محور درحوزه مواد مخدر وروان گردان” با مدیریت انجمن مددکاران اجتماعی ایران در دومین روز نهمین کنگره بین المللی “دانش اعتیاد”برگزار شد.

در این نشست سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن به عنوان ریس جلسه، دکتر فرید براتی سده مدیرکل سابق درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، لیلا ارشد مددکار و فعال حوزه اجتماعی، دکتر سید محمدحسین جوادی و مهدی سروی همپا از اعضای هیات مدیره انجمن و خانم دکتر لنا لندگرن مددکار اجتماعی و مدیر مرکز مطالعات و خدمات اعتیاد دانشگاه بوستون برگزار شد.

در این جلسه جنبه های مختلف کار جامعه محور در حوزه مواد مخدر و روانگردان مورد بحث قرار گرفت.

موسوی چلک مقدمه کوتاهی در باب ضرورت مددکاری جامعه محور در حوزه مواد مخدر وروانگردان ذکر نمود و پس از وی دکتر جوادی مدلی را در مورد مشارکت جوانان و جوامع محلی درراه ارتقاء سلامت اجتماعی معرفی کرد و اظهار نمود که این مدل که پیش از این در سازمان جوانان هلال احمر آزمون شده است می تواند در شرایط مختلف از جمله در برنامه های پیشگیری و کنترل سوء مصرف مواد مورد استفاده قرار بگیرد.

خانم لیلی ارشد که سالها به عنوان مددکاراجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر تهران فعالیت کرده است بر ظرفیت سازی و درگیر کردن مردم محله ها برای مقابله با موضوع اعتیاد تأکید کرد و راه اندازی شبکه های محلی و درگیر کردن نهادهای رسمی، مداخلات تاثیرگذاری را در تمام سطوح پیشگیری از اعتیاد راه حل این مسئله عنوان کرد.

مدلهای مددکاری جامعه ای را مهدی سروی همپا توضیح داد. وی همچنین بسترسازی، ظرفیت سازی، ارزیابی سریع، نیازسنجی، کمیته راهبری و اجرای پروژ های خرد محلی توسط مردم را شاخصهای کار جامعه محور برشمرد و افزود: فعالیت های محله محور باید توسط مردم و برای مردم اجرا شود و در این مدلِ کار اجتماعی بایستی مردم توانمند شده و در تمام مراحل اجرای طرح مشارکت فعال داشته باشند.

فرید براتی سده از تغییر رویکرد دولتها در مواجهه با موضوع اعتیاد انتقاد کرد و گفت: نگاه متناقض دولتهای مختلف کشور به موضوع اعتیاد، بی توجهی به آموزش مردم، اتخاذ دیدگاه تقلیل گرایانه در سیستم های امور اجتماعی و نهایتا عقیم ماندن طرح های اجتماع محور در حد “آموزش” نقاط ضعف مهم کار اجتماع محور در حوزه اعتیاد به مواد مخدر است.

لنا لاندگرن نیز به لزوم ارتقاء دانش عملی و نظری مددکاران اجتماعی و نقش مهم آن ها در ارزیابی اثربخشی طرح های اجتماع محور اشاره کرد و گفت: مددکاران اجتماعی با درک عمیقی که از شرایط زیستی، روانی اجتماعی و فرهنگ خانوادگی افراد، عدالت اجتماعی و غیره دارند می توانند رهبری مراقبت از معتادان را برعهده بگیرند.

این پنل با جمع بندی سخنان توسط موسوی چلک حدود ساعت ۱۵ به پایان رسید.