پوستر اولیه همایش بین المللی روز مددکاری اجتماعی ۱۴۰۱

همایش “مددکاری اجتماعی و تنوع اجتماعی” ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در این همایش بین المللی که به مناسبت روز مددکار اجتماعی اجرا خواهد شد، اساتید برجسته این حرفه از کشورهای مختلف جهان حضور خواهند یافت.

دکتر روری تروئل، دبیرکل دائمی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی (IFSW) یکی از مدعوین این نشست خواهد بود.

اطلاعات بیشتر به زودی منتشر خواهد شد.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

پوستر همایش