پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی/ ۲۵اسفند ۱۳۹۴

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی به زبان فارسی منتشر و در سایت فدراسیون جهانی قرار گرفت.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران- پوستری که به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی طراحی شده بود به درخواست فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، اسپانیایی، ترکی، چینی، بلغاری ترجمه شده است.
ترجمه ارسالی از سوی ایران نیز در این سایت قابل مشاهده و دانلود است.
لازم به ذکر است دو پوستر با زبان فارسی در سایت قرار گرفته که ترجمه ای که با عنوان
Persian
درج شده است ترجمه ایرانی است.

Microsoft Word - poster_ifsw_2016.docx