پیامدهای طلاق عاطفی

طلاق

علوی- طلاق عاطفی از هم پاشیدگی رابطه بین همسران است که ترجیح داده اند بنا به مصلحت هایی زیر یک سقف زندگی کنند. طلاق عاطفی، فشار عاطفی زیادی را به زوجین وارد می کند و مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و پریشانی را برای هر یک از زوجین به بار می آورد.

از بارزترین پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی، سست شدن بنیان خانواده است که هیچ یک از همسران به دلیل نداشتن احساس دلبستگی به هم، دیگر امیدی به بهتر شدن وضعیت زندگی ندارند و این افکار مدام در ذهن آن ها پرورش می یابد.طبق گفته کارشناسان، بسیاری از آسیب های اجتماعی از طلاق عاطفی نشأت می گیرد و فرزندان چنین خانواده هایی ممکن است بیشتر از بچه هایی که والدینشان به صورت رسمی متارکه کرده اند دچار آسیب های روحی و روانی شوند، زیرا ناچار هستند مدام شاهد کشمکش ها و قهرهای طولانی مدت والدین خود باشند و به دلیل آن که با هر ۲ والد زندگی می کنند مجبور می شوند گاهی اوقات رابطه خوب خود با یک والد را از والد دیگر پنهان کنند.

طلاق عاطفی باعث می شود میزان اعتماد افراد به یکدیگر کم شود و نسبت به هم دچار سوء تفاهم شوند زیرا دیگر مانند همسرانی که زندگی عادی خود را دارند ساعتی را برای گفت وگو و رفع مشکلات نمی گذارند. فرزندان این خانواده ها هم به دلیل نداشتن تکیه گاه مطمئن در زندگی احساس یأس و سرخوردگی می کنند و اغلب مشکلاتی نظیر افسردگی و پریشانی دارند.

منبع: روزنامه خراسان