پیام انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت هفته بهزیستی

نامگذاری روز ها و هفته ها به مناسبت های خاص فرصت مناسبی برای قدردانی از افراد و دستگاهای مرتبط است.یکی از این مناسبت ها هفته بهزیستی از ۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه می باشد.

به نام خالق نیکی ها

پیام انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت هفته بهزیستی

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار

در هر جامعه ای برای پاسخ دادن به نیاز ها و مشکلات مردم سازمان های مختلفی تاسیس می شوند.در جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی با تجمیع سازمان و مراکز مختلف سازمان بهزیستی براساس اصول۲۱ و ۲۹ قانون اساسی کشور تاسیس شد.بدون تردید ازاین سازمان می توان به عنوان بزرگترین سازمان اجتماعی در مجموعه دولت یاد کردکه خدمات مختلفی رادر سطوح مختلف پیشگیری از قبل از تولد(مشاوره ژنتیک)تازمان  فوت را به مردم ارائه می کند.این فرصت در این سازمان بزرگ اجتماعی موجب شده تا شاهد انباشت اطلاعات فراگیر، به روز و مفید برای برنامه ریزی و سیاستگذاری باشی،به گونه ای که در تمام جلسات تصمیم سازی در سطوح ملی و استانی حضور مسئولین این سازمان اجتناب ناپذیر است و درجلسات برون مرزی نیز این حضور موثراست.

تعدد گروهها هدف و موضوعات مرتبط موجب شد تا از سازمان بهزیستی به عنوان سازمان تخصصی در حوزه های توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها یاد شود.

حضور مددکاران اجتماعی در این سازمان موجب شده تا به نوعی سازمان بهزیستی را خانه مددکاران اجتماعی قلمداد کنند.حضور مددکاران اجتماعی از زمان تاسیس تاکنون در سازمان بهزیستی در تمامی نقاط شهری و روستایی و کلیه فعالیت های مرتبط سبب شد تا تجربه ارزنده ای سازمان در این حوزه کسب شود.تجربه ای که در صورت ثبت و مستند سازی می تواند راهنما و راهگشای سیاستگذاران و مدیران اجرایی و تقنینی و قضایی در کشور شود.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران با افتخار  فرارسیدن هفته بهزیستی را به همه مسئولین و کارشناسان و کارکنان و از جمله مددکاران اجتماعی خدوم  شاغل در این سازمان در بخش های دولتی و غیر دولتی را تبریک گفته و بر این باوراست که در سازمان بهزیستی بازار زیبای عشق به خدمت به انسان ها،ایثار و محبت  پررونق است.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران