پیام انجمن مدکاران اجتماعی ایران به مناسبت زلزله استان آذربایجان شرقی

بسمه تعالی

 

 پیام انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت زلزله استان آذربایجان شرقی

«بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار»

 

وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی در مرداد ماه ۱۳۹۱ همه ما را متاثر ساخته است و خانواده های زیادی را داغدار کرده است که عوارض ناشی از این حادثه محدود به آنچه که امروز شاهد هستیم، نخواهد بود بدون شک ماندگارترین تاثیرات این نوع حوادث روانی و اجتماعی است که نیازمند مدیریت صحیح و ارائه خدمات مناسب و بموقع می باشد.

پیشگیری از این نوع حوادث به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن میسر نیست ولی می توان با اتخاذ تدابیر مناسب و مقاوم سازی بموقع ساختمان ها و اماکن و آموزش صحیح و مستمر به مردم عوارض و خسارات مادی و معنوی(نیروی انسانی) را کاهش داد.همچنین تدوین برنامه حمایت اجتماعی از بازماندگان این نوع حوادث و ارائه کنندگان خدمات در چنین شرایطی می تواند زمینه را برای بازتوانی افراد به زندگی مستقل فراهم کرد.ضمن این که می توان با ثبت تجارب افراد در این زمینه و مستند سازی اقدامات انجام شده  زمینه را برای  ارتقاء کیفی خدمات در حوادث آینده(که کریزی از آنها نیست) فراهم کرد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار  و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین این حادثه آمادگی خود را برای هر گونه همکاری اعلام می دارد.

 

                                            سید حسن موسوی چلک

                                           رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران