پیام تبریک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز ۱۷ مرداد به شرح زیر است:

به نام خدایی که در این نزدیکی است

روز هفدهم مرداد، روز گرامیداشت بخش مهمی از یک جامعه مردم سالار است. خبرنگاران و روزنامه نگاران گسترش شفافیت و ارتقاء آگاهی عمومی را بر عهده دارند که پایه توسعه عدالت اجتماعی در جامعه است. مطبوعات و دست اندرکاران آن کمک می کنند اخلاق اجتماعی در جامعه دچار اضمحلال نشود، مسیر ترقی و توسعه سلامت اجتماعی هموارتر گردد و اعضای جامعه بیاموزند که همه برای حفظ جامعه مسئول هستند.

حوزه اجتماعی ایران در سالهای اخیر از زحمات خبرنگاران این بخش منفعت زیادی برده است و در کنار نهادهای دولتی و غیردولتی کوشیده اند تا شاخص های سلامت و آسیب های اجتماعی کشور از پستو خارج شود و به صورت عیان تر مطرح شود.

این روز را بهانه می کنیم تا از زحمات همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و سایر اعضای حوزه اطلاعرسانی به ویژه در حوزه اجتماعی سپاسگزاری کنم.

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران