پیام تبریک رییس انجمن به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

هفتم می، مصادف با ۱۸ اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است. به همین مناسبت دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران پیام تبریکی به شرح زیر به این سازمان ارسال نموده است:

 

به نام خدایی که در این نزدیکی است.

لزوم تقویت و نهادینه کردن رویکرداجتماعی در جمعیت هلال احمر
نامگذاری روزها به مناسبت های خاص فرصتی برای سپاسگزاری از دست اندرکان و افراد مرتبط با آن مناسبت می باشد.از جمله این مناسبت ها روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر بوده که مصادف با ۱۸ اردیبهشت ماه می باشد. ضمن تبریک این مناسبت به همه مسولین وکارکنان و داوطلبان این جمعیت و سپاسگزاری از تلاش ها و فداکاری های انجام شده، این مناسبت را بهانه می کنم و با توجه به اصول هفتگانه و اهداف مورد پذیرش و اهمیت این نهاد  مهم بین المللی که در راستای ترویج مهربانی اجتماعی و روابط انسانی و نهادینه کردن  صلح و نوع دوستی وتقویت مشارکت های اجتماعی تلاش می کند، به چند نکته اشاره کنم:
ü سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حفظ و ارتقاء  اعتماد اجتماعی مردم به جمعیت
ü پرهیز از انجام فعالیت های موازی در جمعیت
ü توجه  به نیروی انسانی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های سازمانی
ü شفافیت و پاسخگویی بموقع با هدف ارتقای سلامت همه جانبه
ü سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب برای  ارتقاء سطح دانش مدیران، کارکنان و مردم  از طرق مختلف از جمله توسعه آموزش های همگانی در جامعه و تربیت نیروی انسانی متخصص برای  انجام مداخلات تخصصی در شرایط متعدد
ü لزوم تدوین استراتژی های موثر برای استفاده حداکثری از ظرفیت های اجتماعی
ü تقویت رویکرد های اجتماعی و محله ایی متناسب با وظایف
ü ارزیابی مستمر و صادقانه برنامه ها و اقدامات انجام شده(تقویت برنامه های مرتبط با مدیریت عملکرد در جمعیت)
ü بهره گیری از ظرفیت انجمن های مرتبط و سازمان های غیر دولتی و سازماندهی مناسب برای استفاده حداکثری از این ظرفیت ها
ü توجه به پژوهش های بنیادی و کاربردی با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و انجمن های تخصصی
ü برنامه ریزی برای تقویت مراقبت از کارکنان با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی و روانی آنان
ü مستدسازی تجارب داخلی با هدف بهره گیری از آنان در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و همچنین  و انتقال به جامعه جهانی
ü برنامه ریزی برای انتقال دانش و تجارب جهانی به ایران با هدف بهره گیری از این دانش و تجارب با ملاحظه رویکرد های فرهنگی و بومی کشور ( بومی سازی)
ü حذف و تجمیع فعالیت های موازی در جمعیت
ü استفاده حداکثری از تکنولوژی ها و فناوری های نوین و شبکه های مجازی و اجتماعی
ü تقویت جایگاه  سازمانی جمعیت در مدیریت بحران
ü برنامه ریزی برای ترغیب وتشویق بنگاه ها برای ایفای مسولیت اجتماعی در جمعیت
ü برنامه ریزی مناسب برای جوانان  و ارتقاء دانش و مهارت های آنان در راستای وظایف جمعیت و افزایش  شاخص های سلامت اجتماعی و روانی در این گروه
ü تقویت ارتباطات برون سازمانی با هدف بهره گیری از ظرفیت های متقابل
ü برنامه ریزی برای افزایش اختیارات استان ها و پرهیز از درگیر شدن به امور اجرایی و جزیی در واحدهای ستادی ملی جمعیت
ü تشکیل بانک اطلاعات سازمان های غیردولتی و انجمن های مرتبط با جمعیت در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی
ü تهیه و تدوین  سیاست های مناسب رسانه ایی
  • روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران