پیام تسلیت برای دکتر زاهدی اصل

با نهایت تأسف به اطلاع می رساند خواهرزاده ی جناب آقای دکتر محمدزاهدی اصل فوت نموده است.

این مصیبت را به جناب آقای دکتر زاهدی اصل و خانواده محترم شان و سایر بازماندگان آن درگذشته تسلیت عرض می نماییم.

 

حسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

tasliyat_1