پیام تشکر رئیس انجمن برای مشارکت و حضور در برگزاری نکوداشت دکتر حسین فکرآزاد

پیام تشکر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی از شرکت کنندگان در آیین نکوداشت دکتر حسین فکرآزاد که به همت این انجمن و همکاری بهزیستی استان تهران در ۹ اسفند ۹۵ در محل بهزیستی استان تهران برگزار شد.

به نام خالق نیکی ها

خداوند را شکر می گویم که فرصتی به ما داد تا بتوانیم یک بار دیگر، تجلی وفاق و اتحاد را این بار در آیین نکوداشت استادی از جنس صبر و صداقت ببینیم. دکتر حسین فکرآزاد یکی از اساتید مددکاری اجتماعی است که همانگونه که با زبان و قلم از سوی دوستان، همکاران و شاگردان ایشان ذکر شد برای زحماتش در حوزه اجتماعی و همچنین برای حسن خلقش شایسته تقدیر و تکریم است و می تواند الگویی قابل برای دیگران باشد. بار دیگر توفیقی یافتیم تا نعمت حضور و مشارکت دوستان و همکاران همیشه همدل را درک کنیم و از این بابت خدا را سپاسگزاریم. از جناب آقای دکتر حسین فکرآزاد و خانواده محترم ایشان که به ما اجازه برگزاری این آیین را دادند سپاسگزارم. به طور ویژه از همکاران سازمان بهزیستی، جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس محترم سازمان و معاونین ایشان و دکتر اصغر باقری مدیرکل ارجمند بهزیستی استان تهران که در برگزاری مراسم نقش اساسی ایفا کردند و سایر مدیران و کارشناسان ستادی و استانی این سازمان که از استانهای مختلف در این آیین حضور یافتند تشکر می کنم. از مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف، مددکاران اجتماعی گرانقدر، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاههای مختلف از جمله علوم بهزیستی و توانبخشی، آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علامه طباطبائی، علمی- کاربردی سپاسگزارم. از اصحاب رسانه و روابط عمومی که مثل همیشه رکن اساسی برگزاری برنامه های انجمن مددکاران اجتماعی ایران بوده اند به ویژه آقایان شربیانی و فرجی در روابط عمومی بهزیستی استان تهران که مثل همیشه بخش زیادی از زحمات هماهنگی و اجرا را به دوش داشته اند تقدیر و تشکر می نمایم. همچنین از اعضای محترم هیات مدیره و سایر اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ویژه آقای عباسعلی یزدانی و خانم سیمین دوستی تشکر را دارم.

امید که تلاش برای گسترش مهربانی اجتماعی و تکریم فضایل اخلاقی روز افزون گردد. توفیق، عزت و سربلندی همه ملت ایران را از خداوند منان خواستارم.

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۵