پیام رئیس انجمن به مناسبت روز خبرنگار

دکتر سید حسن موسوی چلک به مناسبت روز خبرنگار، پیامی به شرح زیر برای کلیه اصحاب رسانه و خبرنگاران سراسر کشور ارسال نمود:

 

«خبرنگاران، ظرفیتی برای شفافیت و مطالبه گری اجتماعی»

نامگذاری روز ها به مناسبت های خاص فرصتی برای سپاسگزاری از افراد و سازمان های مرتبط می باشد. یکی از این مناسبت های مهم «روز خبرنگار» است که  همیشه از آنان به عنوان طلایه داران آگاهی در جامعه یاد کردم. ضمن تبریک این روز به شما فرصت را غنیمت می دانم تا بر این نکته تاکید کنم که یکی از نیاز های جامعه کنونی تقویت بیش از پیش سرمایه ا جتماعی از جمله اعتماد اجتماعی می باشد. بدون شک خبرنگاران می توانند نقشی بی بدیل در این حوزه از طریق شفافیت و مطالبه گری داشته باشند.  برای اعمال مدیریت هوشمند اجتماعی این ظرفیت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق رضایت اجتماعی هم در جامعه بیش از پیش نهادینه شود. گر چه معتقدم که تحقق استفاده از ظرفیت مطالبه گری خبرنگاران، مستلزم پاسخگویی شفاف و پذیرش این نقش توسط مدیران و همکاری و همراهی با آنان است.
با این امید که همه این ظرفیت ها، زمینه تحقق سلامت اجتماعی و به زیستن اجتماعی را بیش از پیش در جامعه فراهم کند.
توفیق، عزت و سربلندی شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

سید حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران”