پیام رئیس انجمن به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران طلایه داران بی ادعای آگاهی ومطالبه گری

 

جامعه سالم جامعه­ ای مملو از صداقت، عدالت، خردمندی، راستی و نشاط است و در ایجاد چنین جامعه ای، اصحاب رسانه نقش اساسی دارند. خبرنگاران متعهد بر فضای پر از صدق و کذب دنیای امروز، نور حقیقت می تابانند و به روان شدن اطلاعات درست و دقیق در میان اقشار مختلف جامعه کمک می کنند که نتیجه آن رشد آگاهی عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق اعتماد بین مردم و مسئولین، محو فضاهای تاریک و فسادآور و ارتقاء سطح نشاط راستین در جامعه خواهد بود. خبرنگاران همراه فعالان عرصه های اجتماعی و مطالبه گر حقوق اجتماعی مردمی هستند که صدایشان کمتر به گوش حاکمان می رسد و این ظرفیت مسئولیت سنگینی بر دوش خبرنگاران می نهد.

فرارسیدن روز ۱۷ مرداد، “روز خبرنگار” را بهانه می کنم و برخود فرض می دانم بر حسب وظیفه و به مصداق:

“لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”

از زحمات شما خبرنگاران و تلاشگران حوزه رسانه که با امانتداری و پرهیز از جانبداری در جهت افزایش آگاهی مردم بی ادعا تلاش می کنید و مطالبه گری را در عمل معنا بخشیدید تا توسعه و ارتقاء سلامت اجتماعی را در جامعه شاهد باشیم، سپاسگزاری نمایم.

 

 

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران