پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران، انسان های شریفی که  نیازمند توجه بیشتر هستند.

نامگذاری روزهابه مناسبت خاص فرصت مناسبی برای سپاسگزاری از افراد مرتابط با آن مناسبت هست. از جمله این مناسبتها اول ماه می میلادی مصادف با ۱۱ اردیبهشت هجری شمسی است که به نام روزجهانی کارگر نامیده  شده است. در ابتدا این روز را به همه کارگران ایران زمین و خانواده های گرامی شان تبریک گفته و مراتب سپاس خود را از همه دست اندرکاران مرتبط که در راستای تحقق حقوق کارگران از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، ابراز می کنم. این مناسبت را بهانه می­کنم تا به چند نکته اشاره کنم.

کارگران سرمایه انسانی ارزشمند کشور هستند که در عرصه های مختلف ایفای نقش می کنند و چرخ توسعه کشور به این انسان های شریف وابسته است و به همین تناسب انتظارمی رود در شرایط مختلف موردتوجه و حمایت قرار گیرند. این موضوع در شرایطی که جهان درگیر ویروس کرونا است و این قشر عظیم اعم از کارگران رسمی و یا غیررسمی به دلایل متعدد اقتصادی و… می بایست برسرکار حاضر باشند انتظار می رود که دولت و مدیران مرتبط درجهت بهزیستن اجتماعی و ارتقاء سلامت همه جانبه اعم از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیش از پیش اهتمام کنند. تحقق حقوق همه جانبه کارگران، داشتن محیطی ایمن،  دسترسی به بهداشت و درمان شایسته، دستمزدی مناسب، برخوردای از امور رفاهی،  توجه به روابط انسانی مناسب با کارگران، حفظ کرامت و شان انسانی آنها، رعایت اخلاق حرفه ایی در قبال آنان، توجه به کارگران دارای نیاز های خاص، حمایتهای حقوقی، سیاستگذاری های منطقی و متناسب با شرایط کارگران و.. از جمله موضوعات قابل توجه برای تحقق حقوق شهروندی آنان می باشد که انتظار می رود در این راستا اهتمام ویژه صورت گیرد تا با طیب خاطر در محیط کار حاضر شوند و به ارایه خدمات با کیفیت بهتر بپردازند.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران