پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز مددکار اجتماعی

به نام خالق نیکی ها

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به دردآورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار(سعدی)

نام گذاری روزها و یا هفته ها در سطوح بین المللی و ملی به مناسبت های خاص ازجمله مشاغل فرصت مناسبی است تا از دست اندرکاران آن شغل تقدیر شود و همچنین اطلاعاتی در خصوص آن مشاغل ارائه و انتظارات و دیدگاه ها شان هم بیان شود.از جمله این روز ها«روز مددکار اجتماعی»است که مصادف با سیزدهم رجب ولادت بزرگ مددکار عالم اسلام حضرت علی(ع) است.

یکی ازویژگی های جامعه کنونی، گستردگی نیاز ها و پیچیدگی مسایل اجتماعی است.درچنین شرایطی توجه به ارتقاءکیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی،بیش ازپیش ضروری به نظر می رسد. تحقق عملی این موارد نیاز به تمرکز روی آینده نگری اجتماعی و نیازسنجی مستمر با بهره گیری از دانش روزجهانی و درتعامل منطقی حوزه های مرتبط علمی واجرایی می باشد.دراین راستا مددکاری اجتماعی به دلیل بهره گیری از علوم مختلف و در اختیارداشتن اطلاعات به روز، گسترده، واقعی و متنوع از جایگاه ویژه ای درمیان علوم مختلف در حوزه اجتماعی و یاورانه بر خوردار است. برای ارتقاء این جایگاه توجه به چند نکته ضروری به نظرمی رسد:

– بهره گیری جامعه مددکاری اجتماعی از دانش و تجارب جهانی.
– حضورموثر مددکاران اجتماعی در سیاستگذاری های اجتماعی در سطوح بین المللی و ملی.
– تولید مستمر دانش در زمینه مددکاری اجتماعی
– توجه به آینده نگری و آینده پژوهی در حوزه اجتماعی
– تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی
– توجه به رویکرد جامعه محوری و محله محوری
– توجه به سطوح مختلف پیشگیری
– سنجش مستمر شاخص های سلامت اجتماعی
– پرهیز از جانبداری سیاسی(سیاست زدگی) درحوزه های مرتبط با مددکاری اجتماعی
– مطالبه گری و پرسشگری و پاسخگویی در حوزه اجتماعی
– توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان ها در قبال جامعه
– بهره گیری مناسب از ظرفیت فضای مجازی
-توجه به اخلاق انسانی و اجتماعی
– بستر سازی برای افزایش نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی درجامعه
– بستر سازی برای مشارکت سازمان های غیر دولتی و مردم درجامعه
– استفاده از ظرفیت های فرهنگی هر جامعه

ما ضمن این که خواستار ثبت این روز در تقویم رسمی کشور با تایید شورای فرهنگ عمومی  هستیم ،  تشکیل« سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران» و  بازنگری شرایط احراز مندرج در « طرح طبقه بندی مشاغل» به منظور  جلوگیری از اختصاص پست های سازمانی مددکار اجتماعی به فارغ التحضیلان رشته های غیر مرتبط را نیز خواستاریم.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران فرا رسیدن روز مددکار اجتماعی را به مددکاران اجتماعی ایران تبریک گفته و به همه آنان وکسانی که توجه به انسانیت و نوع دوستی و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی دغدغه شان است ادای احترام می کند.

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران