پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی

به نام خدایی که در همین نزدیکی است

«مددکاران اجتماعی در جستجوی یک جامعه انسانی منسجم»
نام گذاری ایام به مناسبت های خاص فرصتی برای تقدیر از کسانی است که در آن مناسبت ها فعالیت دارند. از جمله این مناسبت ها ماه جهانی مددکاری اجتماعی (یکم تا سی ام مارس) و روز جهانی مددکاران اجتماعی (۱۷ مارس ۲۰۱۶، مصادف با ۲۵ اسفند ۹۴) است که از اول مارس آغاز می شود. وظیفه خود می دانم از طرف خود و اعضای محترم هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران فرا رسیدن این روز را به همه مددکاران اجتماعی از جمله اعضای محترم انجمن تبریک بگویم.
.
poster nahaeii2

بر این باور هستم که مددکاری اجتماعی امروز در جامعه جهانی از اقبال خوبی برخوردار است. این اقبال به دلیل نقش و اهمیتی است که این رشته در جوامع در حوزه های مختلف از جمله مدیریت اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، سلامت اجتماعی، نظم اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پیشگیری اجتماعی، مطالبه گری اجتماعی، حقوق اجتماعی، حمایت اجتماعی، آینده نگری اجتماعی و نشاط اجتماعی برعهده دارد.
البته این ظرفیت ها محدود به مولفه های فوق نمی شود. بلکه نقش مددکاران اجتماعی در توسعه اجتماعی، مدیریت تغییرات و دگرگونی های اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، انسجام اجتماعی، رفاه اجتماعی، تسهیل گری اجتماعی و در نهایت بهزیستی اجتماعی نیز بسیار مهم می باشد.
بدون شک، این ظرفیت در جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد. البته در این زمینه ضروری است در عرصه های آموزش، سیاستگذاری، ساختار اجرایی و برنامه ریزی های اجرایی بازنگری اساسی صورت گیرد تا جایگاه مددکاری اجتماعی ارتقاء یافته و از ظرفیت دانش مددکاری اجتماعی و تجربه متخصصین این رشته در حوزه های مذکور بیش از پیش در کشور استفاده شود.
این امر مستلزم حرکت همه اجزاء موثر و مرتبط با مددکاری اجتماعی است و برای تحقق آن لازم است تدابیر مناسب اتخاذ شده و از ظرفیت دانش های دیگر از جمله علوم اجتماعی و انسانی و دانش بومی بهره گرفته شود.
سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
تهران ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۴
مصادف با اول مارس ۲۰۱۶