یادداشت رئیس کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز جهانی مددکار اجتماعی

شیما پرن فر
شیما پرن فر

روز جهانی مددکاری اجتماعی که هر ساله در سومین سه شنبه ماه مارس برگزار می گردد امسال در روز ۱۹ مارس مصادف با  ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ با موضوع ” توسعه برابری اجتماعی و اقتصادی ” برگزار خواهد شد. این موضوع محور اول در برنامه جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی[۱] است که در سال ۲۰۱۲ توسط فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی[۲]، انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی[۳] و شورای بین المللی رفاه اجتماعی[۴] به تصویب رسیده است.

این روز می تواند فرصتی باشد به منظور نشان دادن و برجسته کردن نقش مددکاران اجتماعی در کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، که از موضوع های مورد بحث در جامعه ما نیز می باشد.

 در پیام تبریک رئیس فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی به مناسبت این روز آمده است  ” مددکاری اجتماعی دارای نقشی حیاتی در ایجاد و توسعه برابری اجتماعی و اقتصادی و تلاش در جهت ایجاد اقتصاد مردم محور و قانون گرا است”. ایشان از این روز به عنوان یک فرصت سالانه برای دفاع از دورنمای مددکاری اجتماعی در نظام سیاسی کشورها که بر بهزیستی افراد جامعه تأثیر گذار است یاد کرده اند.

مددکاران اجتماعی سراسر جهان در کشورهای مختلف درای نروز دور هم جمع می شوند و به مناسبت کمک ها و خدماتی که به  جوامع شان ارائه داده اند این روز را در کنار یگدیگرجشن می گیرند.

فرارسیدن این روز را به همه ی مددکاران اجتماعی تبریک می گویم.

IFSW
فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

شیما پرن فر

رئیس کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران


[۱]Global Agenda

[۲]IFSW

[۳]IASSW

[۴]ICSW