پیشنهاد رئیس انجمن برای روز ملی مددکاری اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه روزجهانی مددکاری اجتماعی خواستار احقاق حقوق این قشر در کشور شد.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، ضمن بیان آنکه ماه مارس در دنیا به عنوان ماه مددکاری اجتماعی شناخته می‌شود و ٢۵ اسفند ماه سال جاری (١۵ مارس) نیز مصادف با روز جهانی مددکاری اجتماعی است اظهار کرد: با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، ایران نیز به این مناسبت مراسمی را برگزار می‌کند و مددکاران نیز این روز را بهانه‌ای برای گفت و گوی اجتماعی در راستای احقاق حقوق خود می‌دانند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه محور روز جهانی مددکاری در سال ٢٠١۶ “احترام به شأن و حفظ کرامت همه مردم”است ادامه داد: شعار روز جهانی مددکاری در سال ٢٠١۶ نیز ” مددکاری اجتماعی به سوی جامعه انسانی منسجم” است.
DSC_0009
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه ضمن اشاره به آنکه مددکاری اجتماعی حدود ۶٠ سال است در ایران به عنوان یک رشته تخصصی پذیرفته شده و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و امروز نیز از مقطع کاردانی تا دکتری دانشجو می‌پذیرد گفت: درحال حاضر مددکاران اجتماعی در سازمانهای مختلف استقرار یافته و تعداد دستگاه‌های نیازمند به دریافت تخصص این قشر نسبت به گذشته افزایش زیادی یافته است.

چلک همچنین به تعریف جدید مددکاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: در تعریف جدیدی که دنیا در ارتباط با مددکاری اجتماعی ارائه کرده است، شاهد تغییر نگاهی فاحش به این حوزه و توجه به نقش مددکاران در دستیابی جامعه به “بهزیستی” و “رفاه اجتماعی”هستیم.

وی ادامه داد: تحقق توسعه اجتماعی، انسجام اجتماعی،عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق اجتماعی، توانمند سازی اجتماعی، سلامت و نشاط اجتماعی و… از جمله مولفه‌های مهمی هستند که در تعریف جدید مددکاری اجتماعی به عنوان وظایف مددکاران در نظرگرفته شده‌اند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه ضمن تاکید برآنکه برای تحقق اهداف تعریف جدید مددکاری اجتماعی نیازمند بازنگری‌های اساسی در برخی حوزه ها هستیم اظهار کرد: آموزش و تولید دانش نخستین حوزه نیازمند بازنگری است و باید در نظام دانشگاهی و آموزشی خود بازنگری کرده تا بتوانیم مددکاران را در اجرای وظایفشان یاری کنیم.

چلک افزود:در حوزه”سیاست گذاری” و “ساختار اجرایی” کشور نیز نیازمند بازنگری‌های جدی هستیم تا بتوانیم پس از اعمال این تغییرات شاهد احقاق حقوق مددکاران و اجرای صحیح وظایف آنها در کشور باشیم.

قانون “نظام مددکاری اجتماعی ایران” توسط مجلس تصویب شود

وی در ادامه خواستار تصویب قانون “نظام مددکاری اجتماعی ایران” توسط مجلس شورای اسلامی شد و گفت: در حال حاضر کشور دارای نظام پرستاری، مهندسی، پزشکی و… است؛ به همین ترتیب مددکاران اجتماعی نیز خواستار تصویب قانون “نظام مددکاری اجتماعی” توسط مجلس شورای اسلامی هستند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: معتقدیم تصویب این قانون حداقل انتظار جامعه مددکاری از مجلس شورای اسلامی است.

چلک درادامه ضمن بیان آنکه دولت همواره شعار واگذاری امور به بخش خصوصی را به مردم داده است اظهار کرد: باتوجه به رویکرد دولت، انتظار داریم در حوزه مددکاری اجتماعی نیز اقدامات مثبتی را به انجام برسانند؛ به طوریک ه مددکاران بتوانند دارای نظامی مستقل شده و به این ترتیب جامعه تخصصی خود را هدایت و نظارت کرده و برای آن راهبری و سیاست گذاری کنند.

لزوم ثبت روز ملی مددکاری اجتماعی در تقویم رسمی

وی در ادامه خواستار ثبت روز ملی مددکاری اجتماعی توسط شورای فرهنگ عمومی کشور در تقویم رسمی شد و افزود: در حال حاضر ٣٠ سال است که روز ولادت حضرت علی(ع) را به عنوان روز مددکار اجتماعی در ایران جشن می‌گیریم لذا انتظار داریم “شورای فرهنگ عمومی کشور” نیز این موضوع را پذیرفته و این روز را در تقویم رسمی کشور ثبت کند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: چنانچه این شورا به علت تداخل این روز با روز پدر از ثبت آن در تقویم رسمی کشور امتناع کند نیز خواهان آن هستیم که روز تولد امام جواد (ع) جانشین این روز شده و به عنوان روز ملی مددکاری اجتماعی در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

چلک ادامه داد: با ثبت این روز در تقویم رسمی کشور حداقل می توانیم آن را در کشورهای اسلامی به ویژه در کشورهایی که با مبانی مذهبی ما همخوانی بیشتری دارند، اشاعه دهیم.

وی افزود: نمی دانم چرا همیشه منتظر هستیم که دنیا چیزی را به ما ارائه دهد درحالی که خودمان هم می‌توانیم الگوهایی را به جامعه جهانی ارائه کنیم؛ با این حال با توجه به آنکه در حال حاضر بسیاری از فنون و مشاغل در تقویم رسمی کشور دارای “روز ملی”هستند؛ به هیچ وجه نمی‌توانیم مقاومت شورای فرهنگ عمومی کشور را در ثبت این روز در تقویم رسمی کشور بپذیریم.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: این درحالیست که ثبت این روز توسط این شورا حداقل کاری است که آنان می توانند در راستای احترام به حوزه مددکاری اجتماعی انجام دهند.

چلک در ادامه ضمن بیان آنکه دو پیام اصلی مددکاری اجتماعی “سلامت اجتماعی” و “مسئولیت اجتماعی” است گفت: درحال حاضر به علت ضعف و یا فقدان این دو مولفه در کشور، شاهد مشکلات زیادی هستیم که با احقاق حقوق مددکاران و کمک به آن‌ها در راستای اجرای وظایفشان می توان این خسارتها را جبران کرد.

خواستار احقاق حقوق مددکاران به عنوان” ضابطان اجتماعی” در حوزه”قضایی”هستیم

وی در ادامه خواستار احقاق حقوق مددکاران در حوزه “قضایی” شد و گفت: مددکاران باید بتوانند در حوزه قضایی کشور نقش “ضابط اجتماعی” را ایفا کنند تا به این ترتیب با استفاده از ظرفیت آنان به قضازدایی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی در کشور کمک شود.

خواستار مدیریت اجتماعی مددکاران در حوزه مدیریت شهری هستیم

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص نقش مددکاران در “مدیریت شهری” نیز اظهار کرد: مددکاران می‌توانند در حوزه مدیریت شهری به ویژه “سکونتگاه‌های غیر رسمی” وارد شده و مدیریت اجتماعی این سکونت گاه‌ها را درتمامی ابعاد به عهده بگیرند زیرا انجام اقدامات موثر در این بخش ها نیازمند رویکرد اجتماع محور است.

چلک در پایان ضمن تاکید برآنکه نیاز است در سیاست گذاریها جایگاه مددکاران اجتماعی به درستی تعریف شود گفت: مددکاران می توانند بهترین سفیر برای سلامت اجتماعی جامعه باشند؛ به این ترتیب امیدواریم بتوانیم با احقاق حقوق این قشر از طریق آنها به سلامت اجتماعی در کشور دست پیدا کنیم.