پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران

مددکاری اجتماعی در ایران با همت مرحومه ستاره فرمانفرماییان و با تأسیس مدرسه خدمات اجتماعی در سال ۱۳۳۷ به صورت علمی و حرفه ای آغاز شد. یاد مرحومه فرمانفرمائیان همواره در ذهن جامعه مددکاری اجتماعی ایران برقرار و پاینده خواهد بود.

برخی از اساتید مددکاری اجتماعی در ایراناستاد سلطانی مرحوم علی اصغر پاکدل سلطانی

IMG_5207-214x218 photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۳-۲۶-۱۸-222x218 IMG_0263-246x218 Untitled dr-mohamadhossainjavadi-290x195