پیشگیری اجتماعی مهمترین راه کنترل آسیب های اجتماعی

پیشگیری اجتماعی مهمترین راه کنترل آسیبها/ نقش مهم مددکاران در کاهش جرایم
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توجه به پیشگیری اجتماعی را مهمترین راه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم دانست و گفت: در صورت انجام راهکارهای موثر در جهت پیشگیری اجتماعی، هزینه های کشور کاهش می یابد، سلامت اجتماعی و رضایت از زندگی افزایش یافته و نشاط اجتماعی تقویت پیدا می کند.
سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش آسیبها اشاره کرد و افزود: در هر جامعه ای برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم  رویکردهای مختلفی اتخاذ می شود و برنامه های متعددی نیز اجرا می شود که پیشگیریهای وضعی، قضایی، ارائه خدمات به افراد درگیر آسیبهای اجتماعی و… از جمله این راههاست .
وی به راهکارهای تحقق پیشگیری اجتماعی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود در جامعه، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، همکاری دستگاههای اجتماعی، متخصصین ، مددکاران و جامعه شناسان، توجه به پیشگیری اجتماعی در سیاستگذاریهای کلان کشور و تدوین در طرحهای ملی پیوست اجتماعی فرهنگی، توجه به مبانی فرهنگی و دینی و تقویت هویت فرهنگی،استفاده از تجارب جهانی و… از جمله راهکارهایی است که باید مد نظر قرار گیرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، مداخلات اجتماعی و روانی باید قبل از مداخلات قضایی و انتظامی انجام شود و در صورت لزوم حین و پس از این نوع مداخلات نیز از مداخلات اجتماعی و روانی استفاده شود.
به گفته موسوی، در صورت انجام راهکارهای مورد نظر هزینه های کشور کاهش می یابد، سلامت اجتماعی و رضایت از زندگی افزایش یافته و همچنین نشاط اجتماعی نیز تقویت پیدا میکند.
وی اظهار داشت: تعلق اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم، کاهش تعداد پرونده های قضایی، کاهش مراجعات به واحد های انتظامی، افزایش امنیت روانی مردم،ارتقاءوپایداری امنیت اجتماعی،پایبندی بیشتر قوانین واحترام به حقوق متقابل،افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و … از دیگر اثرات موفقیت آمیز پیشگیری از آسیهای اجتماعی است.
وی به نقش مددکاران اجتماعی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: مددکاران اجتماعی به دلیل داشتن دانش بین رشته ای، ارتباط مستمر با مردم، آشنایی به روز و فراگیر، از آن چه در هر جامعه در حوزه اجتماعی می گذرد،آینده نگر بودن در حوره اجتماعی و… می توانند در این زمینه نقش کلیدی و محوری ایفا کنند.البته تحقق این امر مستلزم این است که از یک طرف مددکاران اجتماعی در این زمینه فعال تر و علمی تر از گذشته عمل کنند و از طرف دیگر سیاستگذاران اجتماعی در هر جامعه ای این نقش را برای متخصصین اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی قایل شوند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی افزود: البته فعالتر شدن سازمانهای اجتماعی و فرهنگی در کشور نیز می تواند زمینه را برای توسعه کمی و کیفی خدمات پیشگیری با رویکردهای اجتماعی اقزایش دهد. همچنین در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمانهای غیر دولتی غافل شد. و همچنین استفاده از ظرفیت اسلام در جهت تحقق عملی پیشگیری اجتماعی بیشترین کمک را به ما خواهد کرد چرا که در دین اسلام بر خانواده سالم ومتعادل، جامعه سالم، تربیت افراد، و… شده است.
موسوی با اشاره به اینکه پیشگیری اجتماعی هزینه کمتری نسبت به پیشگیریهای دیگر دارد، گفت: این نوع پیشگیریها باید از دوران کودکی شروع و استمرار داشته باشد. هر چقدر این برنامه به درون خانواده رسوخ پیدا کند ثبات و پایداری آنها بیشتر نیز خواهد شد.

منبع:حبرگزاری مهر/کد خبر: ۲۱۲۸۸۸۴ /تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۶/۱۶ – ۰۶:۴۴