پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه درمانی اعتیاد

مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در گفت‌وگو با فارس خبر داد پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه درمانی اعتیاد خبرگزاری فارس: مدیمدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در گفت‌وگو با فارس خبر داد پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه درمانی اعتیاد خبرگزاری فارس: مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور از پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدص تعرفه‌های درمانی اعتیاد در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های نهایی اعلام می‌شود. فرید براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اینکه جلسات متعددی در خصوص تعیین تعرفه درمانی اعتیاد با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است،اظهار داشت: در این جلسات که با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی و وزارت بهداشت و همچنین برخی از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود قرار است تعرفه درمانی اعتیاد مشخص شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و در جلساتی که با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌شود مطرح است که امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های درمانی اعلام شود. براتی ادامه داد: در حال حاضر هیچ نگرانی در خصوص جمع‌آوری مراکز MMT وجود ندارد ضمن اینکه جمع‌آوری شربت متادون در مراکر صحت ندارد و مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در گفت‌وگو با فارس خبر داد پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه درمانی اعتیاد خبرگزاری فارس: مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور از پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدص تعرفه‌های درمانی اعتیاد در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های نهایی اعلام می‌شود. فرید براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اینکه جلسات متعددی در خصوص تعیین تعرفه درمانی اعتیاد با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است،اظهار داشت: در این جلسات که با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی و وزارت بهداشت و همچنین برخی از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود قرار است تعرفه درمانی اعتیاد مشخص شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و در جلساتی که با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌شود مطرح است که امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های درمانی اعلام شود. براتی ادامه داد: در حال حاضر هیچ نگرانی در خصوص جمع‌آوری مراکز MMT وجود ندارد ضمن اینکه جمع‌آوری شربت متادون در مراکر صحت ندارد و کمکان این شربت در مراکز درمانی توزیع می‌شود. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی آمادگی دارد بعد از ماه مبارک رمضان و همچنین در هفته دولت مراکز TC و همچنین مراکز مداخله فوریت‌های شیشه و مراکز اشتغال زنان را در برخی از استان‌ها از جمله شیراز افتتاح کند که این مراکز می‌توانند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشند. براتی در پایان به همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تعاملات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و گام‌های خوبی در حوزه پیشگیری و کاهش و درمان اعتیاد صورت گرفته است. انتهای پیام/منبع:خبرگزاری فارس۱۵/۵/۹۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۵۰۰۰۱۷۴ کمکان این شربت در مراکز درمانی توزیع می‌شود. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی آمادگی دارد بعد از ماه مبارک رمضان و همچنین در هفته دولت مراکز TC و همچنین مراکز مداخله فوریت‌های شیشه و مراکز اشتغال زنان را در برخی از استان‌ها از جمله شیراز افتتاح کند که این مراکز می‌توانند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشند. براتی در پایان به همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تعاملات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و گام‌های خوبی در حوزه پیشگیری و کاهش و درمان اعتیاد صورت گرفته است. انتهای پیام/منبع:خبرگزاری فارس۱۵/۵/۹۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۵۰۰۰۱۷۴ ر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور از پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدص تعرفه‌های درمانی اعتیاد در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های نهایی اعلام می‌شود. فرید براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اینکه جلسات متعددی در خصوص تعیین تعرفه درمانی اعتیاد با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است،اظهار داشت: در این جلسات که با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی و وزارت بهداشت و همچنین برخی از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود قرار است تعرفه درمانی اعتیاد مشخص شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و در جلساتی که با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌شود مطرح است که امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های درمانی اعلام شود. براتی ادامه داد: در حال حاضر هیچ نگرانی در خصوص جمع‌آوری مراکز MMT وجمدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در گفت‌وگو با فارس خبر داد پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه درمانی اعتیاد خبرگزاری فارس: مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور از پیش بینی افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدص تعرفه‌های درمانی اعتیاد در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های نهایی اعلام می‌شود. فرید براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اینکه جلسات متعددی در خصوص تعیین تعرفه درمانی اعتیاد با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است،اظهار داشت: در این جلسات که با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی و وزارت بهداشت و همچنین برخی از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود قرار است تعرفه درمانی اعتیاد مشخص شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و در جلساتی که با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌شود مطرح است که امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان تعرفه‌های درمانی اعلام شود. براتی ادامه داد: در حال حاضر هیچ نگرانی در خصوص جمع‌آوری مراکز MMT وجود ندارد ضمن اینکه جمع‌آوری شربت متادون در مراکر صحت ندارد و کمکان این شربت در مراکز درمانی توزیع می‌شود. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی آمادگی دارد بعد از ماه مبارک رمضان و همچنین در هفته دولت مراکز TC و همچنین مراکز مداخله فوریت‌های شیشه و مراکز اشتغال زنان را در برخی از استان‌ها از جمله شیراز افتتاح کند که این مراکز می‌توانند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشند. براتی در پایان به همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تعاملات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و گام‌های خوبی در حوزه پیشگیری و کاهش و درمان اعتیاد صورت گرفته است. انتهای پیام/منبع:خبرگزاری فارس۱۵/۵/۹۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۵۰۰۰۱۷۴ ود ندارد ضمن اینکه جمع‌آوری شربت متادون در مراکر صحت ندارد و کمکان این شربت در مراکز درمانی توزیع می‌شود. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی آمادگی دارد بعد از ماه مبارک رمضان و همچنین در هفته دولت مراکز TC و همچنین مراکز مداخله فوریت‌های شیشه و مراکز اشتغال زنان را در برخی از استان‌ها از جمله شیراز افتتاح کند که این مراکز می‌توانند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشند. براتی در پایان به همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تعاملات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و گام‌های خوبی در حوزه پیشگیری و کاهش و درمان اعتیاد صورت گرفته است. انتهای پیام/منبع:خبرگزاری فارس۱۵/۵/۹۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۵۰۰۰۱۷۴