پیش نویس منشور اخلاقی رسانه های مجازی مددکاری اجتماعی

 

?فعالیت رسانه های مجازی حوزه مددکاری اجتماعی بر اساس موازین جمهوری اسلامی ایران
?تأکید بر عناوین و مطالبی که در جهت تقویت حرفه و نیز همگرایی و اتحاد مددکاران اجتماعی باشد.
? ممانعت از هرگونه توهین مستقیم و غیر مستقیم به شخص، اشخاص، نهادها، انجمن ها، اساتید و …
? عدم اهانت مستقیم و غیر مستقیم به کلیت حرفه و عنوان مددکاری اجتماعی
?ممانعت از تحریف در نقل قول اخبار، به نحوی که در مخاطب برداشتی متفاوت ایجاد نماید.
?طرح انتقادات در چارچوب اخلاقیات، بدون نیات و منافع شخصی
?عدم استفاده از کلمات رکیک و نامتعارف و برائت از هرگونه پیشداوری
?برساخت دستاوردهای مثبت مددکاری اجتماعی در عرصه های مختلف
?حفظ شأن و منزلت اساتید و بزرگان حرفه و استفاده از راهنمایی های آنها
? تعامل سازنده با انجمنهای صنفی مددکاری اجتماعی و انعکاس پیشرفت ها و عملکردها
?اخلاق مداری و حفظ کرامت انسانی کلیه کاربران در چارچوب حرفه ای، اصول، ارزشها و منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی
? طرح انتقادهای سازنده در چارچوب اصول و احترام

?تأکید بر همگرایی در جامعه مددکاری اجتماعی ایران و تلاش در این خصوص
?انعکاس نظرات و دیدگاهها (حتی انتقادی) که حاوی کلمات و الفاظ توهین آمیز نباشد
?برحذر بودن از نگاه رقابتی بجای نگاه رفاقتی
?دقت در جهت گیری های مطالب که برداشت سوئی در مخاطب ایجاد ننماید
?رعایت اصل احترام در تعامل با همکاران در پایگاههای مجازی دیگر
?بازنگری در متن و محتوی مطالب در جهت خواستهای کاربران و تقویت روحیه انتقاد پذیری
?تأکید بر انعکاس مطالب خبری و علمی مرتبط و جلوگیری از انتشار مطالب با ارزش علمی پایین
?حفظ اخلاق رسانه ای و درج منبع در صورتی که مطلب مربوط به سایر وبگاه ها و یا خبرگزاری ها باشد.
?تأکید بر تولید محتوی و گزارشهای مرتبط با حرفه تا جای ممکن
?تشویق مددکاران اجتماعی برای فعالیت های موثر در فضای مجازی با عناوین و حوزه های مختلف حرفه تا رسیدن به شعار “هر مددکار یک وبگاه”
?دقت نظر در انتخاب دامنه و عناوین وبسایت ها و عدم انتخاب نام ها و آدرس هایی که مشابه آنها موجود است.
?همکاری در برنامه های جمعی و فراگیر