چند فرصت شغلی برای مددکاران اجتماعی

اعتبار آگهی ۱۵ خرداد ۹۳

Project_0001

شما می توانید برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تماس بگیرید

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷

 

شماره تلفن:  ۶۶۵۶۱۶۶۹ – ۶۶۵۶۱۶۹۴

اعتبار آگهی ۱۵ خرداد۹۳