چهارمین نشان سلامت اجتماعی ایران در همایش روز مددکار اجتماعی اهدا خواهد شد

از چهارمین نشان سلامت اجتماعی در همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی رونمایی خواهد شد.

بنابر اعلام موسوی چلک، دبیر سی و دومین همایش روز مددکار اجتماعی، در صبح روز این همایش، چهارمین نشان سلامت اجتماعی به دکتر عزت الله سام آرام اهدا خواهد شد.

استاد سام آرام در سال ۹۵ نشان مسئولیت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز دیپلم افتخار سلامت اجتماعی را از فرهنگسرای علوم پزشکی دریافت کرده است.

IMG_2190 IMG_2178

بوکان