چهارمین نشست تخصصی انجمن برگزار شد

چهارمین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی با موضوع ” مددکاری اجتماعی در سکونتگاه ها غیررسمی” روز گذشته ۲۲ مرداد برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه سکونتگاه ها، مددکاران اجتماعی، مدیران پایگاه های خدمات اجتماعی، و رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی برگزار شد، آسیب های اجتماعی در سکونتگاهها، برنامه ریزی استراتژیک و مددکاری اجتماعی در این بخش مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه، پس سخنان کوتاه موسوی چلک، رئیس انجمن، آقایان احمد جبارزاده، مهدی فلاحی و دکتر سید محمدحسین جوادی به بیان سخنرانی پرداختند و در انتها حاضرین، مواضع و نظرات خود را مطرح کردند.

سرکار خانم دکتر عرفانیان، مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت عمران بهسازی شهری نیز ضمن تشکر از حضور مددکاران اجتماعی در این جلسه، به بیان نقطه نظرات خود در خصوص همکاری انجمن ها و سازمان های غیردولتی ، تعاریف موجود از سکونتگاه ها و ضرورت اقدامات تیمی و بین حرفه ای پرداخت.

-روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران