کارگاه آموزشی مصاحبه در روش تحقیق کیفی با رویکرد مددکاری اجتماعی در استان یزد

کارگاه آموزشی مصاحبه در روش تحقیق کیفی از سوی انجمن مددکاران اجتماعی استان یزد برگزار می شود.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۱۴۵۱۱۶۴ مسئول برگزاری کارگاه (آقای معطوفی) تماس بگیرید.

123455