کاهش آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان با راه اندازی تعاونی های خود اشتغالی

معاون توانمندسازی و مشارکت های مردمی سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از راه اندازی تعاونی های خود اشتغالی برای خانواده زندانیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان لطفی با اعلام این خبر گفت: طبق توافق  با انجمن حمایت زندانیان مرکز، قرار است  که برای کاهش آسیب در خانواده زندانیان و ایجاد اشتغال مداوم برای آنان ،تعاونی های خود اشتغالی با همکاری شهرداری تهران راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: البته تشویق خانواده زندانیان به تشکیل تعاونی و تغییر نگرش در آنها برای ایجاد شرایط خود اشتغالی کار سختی بود که با کمک مددکاران سازمان موفق به انجام آن شدیم.

وی با اعلام این که با کمک انجمن حمایت زندانیان مرکز و ارایه فراخوان در زندان ها ۱۰۰ نفر برای تشکیل تعاونی مراجعه کردند یادآور شد: خوشبختانه غالب این افراد انگیزه بالایی برای کسب درآمد و اشتغال داشتند و ما سعی کردیم با هدایت آنها به حرفه های مشترک،شرایط را برای تشکیل تعاونی ها مهیا کنیم.

لطفی با اشاره به گستردگی مکان زندگی این افراد تصریح کرد: برای ارایه خدمات بهتر به خانواده زندانیان ۴منطقه نزدیک به محل سکونت شان را به عنوان مراکز استقرار و پایلوت در نظر گرفتیم.

معاون توانمندسازی و مشارکت های مردمی اضافه کرد: افراد مراجعه کننده در ۶تعاونی و ۳حوزه کاری خیاطی،آشپزی و بسته‌بندی و توزیع صنایع غذایی سازماندهی شدند.

لطفی یادآورشد: همچنین برای ارتقای سطح فعالیت های این افراد با کمک سازمان فنی و حرفه ای و همچنین سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی دوره های حرفه اموزی و کسب مهارت با ارایه مدرک برای این ۱۰۰نفردر حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: قرار است این تعاونی ها با کمک مدیریت شهری به بازارچه های فروش وصل شوند.

منبع: خبرگزاری مهر