کاهش سلامت روان به کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی منجر می شود

هشدار رییس انجمن مددکاران اجتماعی نسبت به کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی در کشور؛
کاهش سلامت روان به کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی منجر شده است
هر چقدر به سرمایه های اجتماعی ارج داده شود آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت و به طور طبیعی مسئولیت پذیری افزایش و بی تفاوتی کاهش خواهد یافت.
ایلنا: رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور گفت: کاهش سلامت روانی جامعه سبب کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی شده است.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به کاهش حس مسئولیت پذیری اجتماعی گفت: عدم واکنش مردم نسبت به درگیری های خیابانی و بی تفاوتی آنها ناشی از کاهش سلامت روانی اجتماعی است.
وی گفت:‌ رواج پدیده فیلمبرداری با موبایل در حوادث خیابانی و عدم دخالت افراد در درگیری ها را از دو منظر می توان بررسی کرد، اول اینکه شرایط اجتماعی به گونه است که اصطلاحا می گویند افراد دنبال دردسر نمی گردند و این یک هشدار جدی است که ناشی از بی تفاوتی مردم نسبت به رخدادهای پیرامون آنها است.
وی ادامه داد: مورد دوم این که مسئولیت پذیری اجتماعی نیز کاهش یافته است و افراد احساس می کنند فقط از طریق فیلمبرداری با موبایل و انتشار آن در وبلاگها، وب سایتها و شبکه های اجتماعی تنها مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند و همین است که فیلم یا عکس حادثه را منتشر می‌کنند و خود حاضر به مواجهه و درگیری نیستند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی افزود: هر چقدر به سرمایه های اجتماعی ارج نهاده شود، آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت و به طور طبیعی مسئولیت پذیری افزایش و بی تفاوتی کاهش می‌یابد.
وی گفت: مردم در مقابل حوادث خیابانی نگران این موضوع هستند که اگر وارد مجادله شوند ممکن است خود گرفتار سیستم قضایی و پلیسی شوند و اصطلاحا می گویند سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند.
موسوی افزود: اگر از مردم سوال هم کنید که چرا در مقابل حوادث عکس العملی نشان نمی دهید توجیهی برای کارشان نمی آورند و این یعنی که مردم در اجتماع زندگی می کنند اما اجتماعی فکر نمی کنند.
وی تاکید کرد: اگر نشاط اجتماعی افزایش پیدا کند، سلامت روانی جامعه نیز افزایش خواهد یافت و افزایش سلامت روانی جامعه افراد را نسبت اتفاقات در جامعه حساس تر می کند و شرایط فعلی حاکم بر جامعه نشانه کاهش سلامت روانی است.
این مددکار اجتماعی تصریح کرد: اگر سلامت روان جامعه بیشتر شود شاهد روابط سالم تر در جامعه خواهیم بود و مردم به طور طبیعی نسبت به رفتارهای ناسالم پیرامون خود عکس العمل نشان خواهند داد.
وی گفت: اینکه در گذشته مردم نسبت به اتفاقات و درگیری های خیابانی واکنش نشان می دادند نشانه سلامت روان بیشتر بود و اگر هشداری در ارتباط با سلامت روان جامعه داده می شود نشانه این است که در آن جامعه رفتارهای اجتماعی توام با خشونت افزایش یافته است.

http://www.ilna.irکد خبر: ۲۹۶۷۲/۲/۱۰/۱۳۹۱