کتاب گنجینه ۳ منتشر شد

سومین جلد از سری کتابهای گنجینه که با همت اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران تهیه می شود منتشر و وارد بازار شد.

کتاب گنجینه ۳ در سی و چهارمین همایش روز ملی مددکاری اجتماعی با حضور مهمانانی از ۶ کشور مختلف به ویژه رئیس انجمن بین المللی آموزشگاه های مددکاری اجتماعی توسط رئیس بهزیستی کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر رونمایی شده بود.

در این کتاب خاطرات و درس آموخته های ۲۲ تن از اساتید و پیشکسوتان مددکاری اجتماعی گردآوری و چاپ شده است.

برای خرید این کتاب می توانید با دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تهران (۶۶۵۶۱۶۶۹ و ۶۶۵۶۱۶۹۴) یا انتشارات شلاک در تهران (۶۶۵۹۲۳۵۷ ) تماس بگیرید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران