کمپین؛ آهسته و پیوسته…!

 

امیرمغنی باشی- اخیراً در خروجی سایت انجمن ملی مددکاران اجتماعی ایران و چندین خبرگزاری، خبری مخابره شد که توجه بنده را به عنوان یک مددکار اجتماعی جلب کرد. این خبر حاکی از راه‌اندازی کمپین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از تصادفات رانندگی در نوروز ۹۳ بود. به نظرم نفس و ذات این طرح هم برای رشته مددکاری اجتماعی و هم برای سلامت جامعه مفید است. این تنها یک ادعا نیست چراکه از سویی طبق گزارشات و آمارهای رسمی حوادث و تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورمان است. به گفته قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت بیشترین علت مرگ بین سنین ۳۰ تا ۴۵ سال در مردان ایرانی حوادث جاده‌ای، ترافیکی و سقوط است. همچنین یکی از عوامل اصلی معلولیت در کشور، تصادفات رانندگی است. از سویی دیگر یکی از رسالتهای حرفه مددکاری اجتماعی نقش آموزش دهنده و آگاهی بخشی است. مددکاران اجتماعی میتوانند با استفاده از روشهای فردی، گروهی و به خصوص مددکاری جامعه ای در کنار سایر حرفهها به سهم خود در کاهش تلفات و تصادفات نقش آفرینی کنند. اساساً همه تلاش مددکاران اجتماعی به ارتقاء سلامت اجتماعی منتهی میشود. به هرحال باید پذیرفت که علیرغم وجود نقایص جدی در جادهها و خودروهای تولیدی کشور، بخشی از تصادفات جادهای مربوط به عوامل انسانی است. به نظر میرسد تمرکز بر روی عوامل انسانی اثربخشی بیشتری در کاهش تصادفات خواهد داشت زیرا برای این کار نیاز به صرف هزینههای مالی و زمانی کمتری خواهد بود و البته نتایج پایدارتری نیز در بر خواهد داشت. در طی سالهای اخیر تلاشهای خوبی در این زمینه شده است که صدا و سیما نیز در آن نقش مهمی داشته است. برنامه «سفر به خیر» نمونهای است که به خوبی جای خود را در میان مردم باز کرده است.

در عین حال، به نظر میرسد ضروری است جهت تدوین یک کتابچه راهنما برای مشخص شدن نقش مددکاران اجتماعی در کاهش تصادفات جادهای به صورت مکتوب تلاشهای بیشتر از قبل صورت گیرد. البته لازم است که در طراحی این سند، دو عنصر واقع بینی و کاربردی بودن آن لحاظ شود. همچنین پیشنهاد میشود به انجمن ملی مددکاران اجتماعی که با گردهم آوردن متخصصان و کارشناسان این فیلد، از ظرفیت کارگروه سوانح و بلایا که در ساختار این انجمن وجود دارد بهره برداری لازم کند.

اما با توجه به اینکه هنوز در ابتدای مداخله و ورود مددکاران اجتماعی در پیشگیری از تصادفات جادهای هستیم، ذکر یک نکته لازم و ضروری به نظر میرسد. همانطور که اشاره شد در اینکه نفس شکلگیری این کمپین مفید است شکی نیست، اما استمرار و تداوم این کار تضمین اثربخشی آن خواهد بود. بنابراین بد نیست به همکارانمان زنهار بدهیم که «آهسته و پیوسته برویم».

امیرمغنی باشی- مددکار اجتماعی