کمکهای نقدی خیرین برای مستمندان درگیر کرونا در قزوین هزینه شد

کمک نقدی خیرین برای مردم درگیر در کرونا در قزوین هزینه شد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- فریبا غیاثوند، مسئول دفتر انجمن مددکاری اجتماعی در استان قزوین گفت: در پی فعالیتهای اخیری که در زمینه بحران کرونا انجام داده است، با کمک خیرین، تعدادی پکهای بهداشتی شامل مایع ضدعفونی کننده و وسایل بهداشتی خریداری و میان مستمندان استان که از کووید آسیب دیده بودند توزیع شد.
غیاثوند افزود: همچنین اقلامی مانند پوشک برای سالمندان و کودکان نیازمند تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت.
به گفته وی، اعضای انجمن مددکاران اجتماعی استان قزوین در راستای همکاری انجمن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت داوطلبانه در نقاهتگاهها یا به صورت تلفنی به کمک بهبودیافتگان و خانواده های آنان پرداخته و خدمات قابل قبولی ارائه داده اند.
گزارش مبسوط فعالیت های مددکاران اجتماعی در مراکز قرنطینه سراسر کشور به زودی تهیه و منتشر خواهد شد.