کمک شهروندان برای شناسایی فضاهای بی‌دفاع شهری

حسین زارع صفت
حسین زارع صفت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: روند شناسایی فضاهای بی‌دفاع شهر تهران ادامه دارد.

به گزارش سرویس«شهری» ایسنا، حسین زارع صفت با بیان این مطلب افزود: فضاهای بی‌دفاع شهری یکی از موضوعات مهم کالبد و ساختار اجتماعی فیزیکی شهر است، به این معنا که در شرایط کنونی توسعه شهرها، مکان هایی بوجود می آید که رابطه مناسبی با زندگی شهروندی ندارند و در آرامش شهروندی اثر منفی می گذارند.

وی ادامه داد: متاسفانه چنین اماکنی سلامت شهروندی و سلامت اجتماعی زندگی شهروندی را به خطر می‌اندازد.

مدیرعامل سازمان رفاه، درباره اقدامات انجام شده سازمان متبوعش در خصوص طرح فضاهای بی دفاع شهری هم اظهارکرد:این سازمان بر حسب ماموریت ذاتی‌اش، موضوع شناسایی این فضاها و پیگیری بهسازی انها برای کاهش اثر آسیب‌زایی این فضاها بر سلامت اجتماعی شهروندان را پیگیری می‌کند.

زارع صفت همچنین به موضوع پیگیری برای پیشگیری ازایجاد چنین اماکنی را در دستور کار این سازمان خواند و تصریح کرد: بافت های فرسوده شهری، ابنیه رها شده و متروکه، اماکن و محیط های عمرانی نیمه کاره، محیط هایی که کنترل انها به حداقل رسیده ( پل‌ها و معابر نیمه تاریک) ،مسیر های طولانی فاقد بافت مسکونی و… از جمله فضاهایی هستند که باید برحسب موقعیت هایشان اقدامات خاصی برای کاهش آسیب های انها در نظر گرفت.

وی یادآورشد: با توجه به نوع موقعیت این اماکن باید به این مهم هم توجه کرد که نمی شود همه آنها را در قالب یک دستور العمل کلی مطرح کرد بلکه بر اساس مقتضای وضعیت شان باید بر اساس چارچوب و دستورالعمل ها و رویکردهایی که سازمان تعریف و به مناطق ابلاغ کرده، عمل شود.

وی با اشاره به این موضوع که مدیریت شهری به موضوع فضاهای بی دفاع شهری و پیگیری برای کاهش آثار ناشی از این فضاها در زندگی شهروندان توجه ویژه دارد تصریح کرد: همه مناطق ۲۲گانه و ۱۲۷ نواحی شهر تهران مکلف هستند که این موضوع را در دستور کارهای فوریتی خود قرار دهند.

زارع صفت اضافه کرد: علاوه بر این، برای اینکه شناسایی و پیگیری اقدامات، بهتر انجام شود از تمام مراکز علمی و فعالیتهای پژوهشی آنها برای کاهش آسیب زندگی شهروندی امروز کمک گرفته‌ایم.

مدیرعامل سازمان رفاه یکی دیگر ازراهکارهای مقابله با فضای بی دفاع شهری را نظرخواهی از شهروندان هر محله خواند و از همشهریان تهرانی خواست تا با شناسایی این مناطق در محله خود و اعلام آن به سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری رابرای کاهش آسیب های اجتماعی یاری کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا