کودک آزاری جنسی خشن ترین و غیرانسانی ترین شکل آزار کودکان است

کودک
کودک

یک آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه:« اشخاصی که در دوران طفولیت مورد آزار جنسی قرار گرفته اند اما آثار این رفتارهای وحشیانه از روح و روان آنها پاک نشده است، در دوران بزرگسالی عقده های انباشته شده در آنها به شکل کودک آزاری جنسی نمایان می شود.» درباره نقش موثر فیلم های اجتماعی در آموزش جامعه تاکید کرد:« سینمای اجتماعی یکی از موثرترین ابزارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.»

دکتر مجید ابهری در گفت و گو با سلامت نیوز، درباره کودک آزاری جنسی، گفت:« کودک آزاری جنسی ریشه در گذشته عاملین دارد. با توجه به ابعاد مختلف کودک آزاری مثل کودک آزاری کلامی، فیزیکی و عاطفی، کودک آزاری جنسی خشن ترین و غیرانسانی ترین شکل از آزارهای کودکان است.»

وی ادامه داد:« ازنگاه رفتارشناسی، کودک آزاری ریشه در گذشته افراد دارد و اشخاصی که در دوران طفولیت مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اما آثار این رفتارهای وحشیانه از روح و روان آنها پاک نشده است و اینگونه کودکان مورد روانکاوی و بازپروری هویتی قرار نگرفته اند، در دوران جوانی و بزرگسالی عقده های انباشته شده در آنها به شکل کودک آزاری جنسی نمایان می شود.نمونه های بارز آن بیجه، قاتل پاکدشتی و قاتل دوچرخه سوار اهوازی و جانی کرجی مشاهده کرد.هر سه این افراد در دوران کودکی شدیدا دچار تخریب شخصیت و آسیب های روانی شده بودند.»

این متخصص علوم رفتاری در ادامه گفت:« در مرحله دوم از نگاه آسیب شناسی اجتماعی، محدودیت های جنسی و ضعف مدیریت غریزه جنسی باعث رشد این رفتار غیرانسانی می گردد. خوشبختانه در مقایسه با کشورهای اروپایی آمار این رفتار وحشیانه در کشور ما بسیار ناچیز است اما به علت حاکمیت ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما همین آمارهای محدود نیز غیرقابل قبول می باشد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره نحوه پیشگیری از سوء استفاده های جنسی از کودکان و کاهش کودک آزاری جنسی گفت:« آموزش به کودکان و بالا بردن مهارت های اجتماعی آنها درعدم قبول دعوت بیگانگان و آموختن روش های سوء استفاده ازآنها، اطلاع رسانی به خانواده ها از طریق رسانه ها و نهایتا روانکاوی و پرورش شخصیت افراد آسیب دیده از بهترین راه های پیشگیری و کاهش کودک آزاری می باشد.»

وی در پاسخ به اینکه تولید فیلم های اجتماعی با مضمون کودک آزاری جنسی مانند فیلم “هیس دخترها فریاد نمی زنند” واستفاده از زبان سینما برای آموزش خانواده ها و طرح این موضوع تا چه می تواند در زمینه پیشگیری و اطلاع رسانی موثر باشد، گفت:« سینمای اجتماعی یکی از موثرترین ابزارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است. بوسیله این سینما و فیلم هایی که ژانر اجتماعی و خانوادگی دارند می توان مفاهیم اجتماعی را به شکل مناسبی به مخاطبان منتقل کرد.»

دکتر ابهری افزود:« متاسفانه تولید فیلم های اجتماعی به دلیل ضعف گیشه کمتر در کشور ما مورد توجه می باشد در حالی که نهادهای آموزشی و فرهنگی به جای هزینه های چشمگیر در زمینه های پیشگیری، کنترل و مقابله باید در تولید اینگونه فیلم ها سرمایه گذاری کنند.»

منبع: شفقنا