گرامیداشت روز جهانی مددکاری اجتماعی در سازمان ملل بانکوک‎

در ۱۶ ماه مارس (ماه جهانی مددکاری اجتماعی) مصادف با ۲۶ اسفند، همایشی در دقتر سازمان ملل متحد در بانکوک برگزار شد.
در این همایش نمایندگان مددکاران اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله حامد علمایی، عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، سخنرانی کردند.
حامد علمایی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ی مددکاری اجتماعی در کشورمان در دوران کرونا مطالبی ارائه نمود و در پایان به سوالات شرکت کنندگان در این خصوص پاسخ داد.
دکتر کی کوت بانکار نماینده ی اصلی مددکاران اجتماعی مستقر در بانکوک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تایلند و مدیران ارشد سازمان ملل در پایان سحنرانی حامد علمایی اذعان داشتند که اطلاعات بسیار ناچیزی از ایران و مددکاری اجتماعی در این کشور وجود دارد که سخنرانی امروز گامی مهم در جهت شناساندن ظرفیتهای ایران به جامعه ی جهانی بوده است.
این همایش با استقبال گسترده کارمندان سازمان ملل متحد، کارشناسان و مددکاران اجتماعی از سراسر جهان قرار گرفت.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران