گزارشی از کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان
کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان
کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان
کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان

به حول و قوه الهی و پس از دستور ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی کشور، جناب آقای موسوی چلک در خصوص تشکیل کارگروه ها و با مساعدت اساتید وبزرگان و همچنین کارشناسان این رشته در مراکز درمانی، کارگروه بهداشت و درمان این انجمن پس از انتخاب اعضا و شروع این کارگروه از تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۱  یازده جلسه در دفتر این انجمن و یک هم اندیشی در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در مجموع ۱۲ جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که آخرین آن در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ بوده است.

این کارگروه تا کنون موفق به حصول نتایجی در خصوص بررسی وضعیت مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی و تعیین شرح وظایف برای این عزیزان شده است.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران