گزارش اقدامات انجمن در وبسایت فدراسیون

گزارش اقدامات انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه روز جهانی در وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) قرار گرفت.

اقداماتی که از سوی این انجمن در ایام پایانی سال ۹۵ و به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی انجام گرفته برای این فدراسیون ارسال شده و در بخش آسیا و اقیانوسیه این وبسایت بارگذاری شده است.

علاوه بر ایران، انجمن های مددکاری اجتماعی در بسیاری دیگر از کشورها به مناسبت این روز اقدام به برگزاری نشستها، همایشها و جشنهای متنوعی کرده اند که گزارش آن در همین صفحه قابل مشاهده است.

این گزارش از مسیر زیر در سایت فدراسیون

IFSW.org <Membership< Asia-pacific< News and activities

یا لینک زیر:

قابل دسترسی است.

 

Untitledمنبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران